Dette må du vite om renter og gebyrer på forbrukslån

Forbrukslån har som regel høyere kostnad enn andre typer lån, som for eksempel billån eller boliglån. Det er fordi bankene ikke har noe objekt de kan ta sikkerhet i. Her finner du alt du trenger å vite om renter og gebyrer på forbrukslån. Prisen på et forbrukslån, som uttrykkes i den effektive rente, avhenger av en rekke ulike faktorer både knyttet til markedet og din personlige økonomi. Rentene og gebyrene kan også variere mye fra bank til bank.

  • Forbrukslån har høyere rente enn boliglån og billån
  • Prisen på forbrukslån varierer mye fra bank til bank

Slik settes renten på forbrukslån

Renten på forbrukslån settes ut fra flere faktorer. Den første faktoren er selve markedet. Altså hvor høy styringsrenten er, og hva det koster for banken å låne penger. Styringsrenten bestemmes av sentralbanken, og utgjør selve grunnfjellet når det gjelder prising av alle typer lån. Styringsrenten påvirkes av flere forskjellige faktorer. Blant andre hvor høy arbeidsledigheten er, inflasjonen og det generelle rentenivået blant våre handelspartnere. I tillegg priser bankene inn høyere rente for lån de anser som mer risikable.

Sammenligner du forbrukslån vil du se at det står «fra» et bestemt rentenivå. Det betyr at dette er den laveste renten det er mulig å oppnå. Dette betyr ikke at alle kan få denne lave renten. Hvilken rente man får avhenger av den enkeltes personlige økonomi, og risikoen banken mener det er knyttet til lånet. Dersom du for eksempel har mye gjeld fra før, ikke eier egen bolig eller er svært ung, kan du risikere å få høyere rente

  • Renten fastsettes basert på styringsrenten og personlig økonomi
  • Har du mye gjeld, kan du få høyere rente

Renten på forbrukslån varierer fra bank til bank

Selv om alle banker priser sine lån ut fra styringsrente og oppfattet risiko, finnes det betydelige prisforskjeller mellom bankene. Særlig når det gjelder risiko knyttet til låntakerens økonomi. Ulike banker legger vekt på ulike ting. Derfor lønner det seg å sammenligne flere banker når du skal søke om forbrukslån med lav rente. Slik kan du spare mye penger på framtidige rentekostnader knyttet til ditt lån. Husk alltid å sammenligne den effektive renten. Den viser lånets totale kostnad, inkludert omkostninger og gebyrer.

Den enkleste måten å sammenligne flere banker på, er å bruke lånemegler. En lånemegler sender søknaden din videre til flere forskjellige banker. Megleren kommer med et tilbud, som er tilpasset din økonomi. Slik kan du enkelt velge det lånet som har den beste renten. Det er gratis og uforpliktende å bruke en lånemegler, og du må ikke godta tilbudet du får. Du sparer også mye tid på å sende én søknad, fremfor å sende søknader til mange banker.

Om gebyrer på forbrukslån

I tillegg til renter, må du betale en del gebyrer på forbrukslån. For det første er det vanlig at banken krever et oppstartsgebyr når lånet innvilges. Dette gebyret skal dekke bankens administrative kostnader knyttet til lånet. I tillegg kommer som regel et månedlig innbetalingsgebyr. Det finnes regler for hvor høye gebyrer bankene har mulighet til å kreve. Har du flere lån kan du spare penger på månedlige gebyrer, ved å slå disse sammen til ett lån.

  • Når du får innvilget et forbrukslån krever banken som regel et oppstartsgebyr
  • Du må betale et gebyr ved hver innbetaling av lånet
  • Gebyrene skal dekke bankene administrative kostnader
  • Det finnes reguleringer på hvor høye gebyrer bankene kan kreve
  • Dersom du har flere lån lønner det seg å slå sammen disse til ett lån

Om du har flere lån kan du spare penger ved å slå disse sammen. Tenk deg at du har to kredittkortlån og ett forbrukslån. Du betaler 60 kroner i gebyr ved hver innbetaling. Dette blir 180 kroner per måned og hele 2 160 kroner per år. Dersom du slår sammen disse lånene til ett lån med ett gebyr, betaler du kun 60 kroner per måned og 720 kroner per år. Dette utgjør en besparelse på 1 440 kroner per år.

Kostnader ved mislighold

Dersom du skulle glemme eller unnlate å betale regningene fra banken, tilkommer det raskt flere kostnader. For det første vil banken kunne kreve ekstra renter for det beløpet som ikke er oppgjort. Du vil også få purregebyrer. Dersom du fremdeles ikke gjør opp for deg, kan regningen gå til inkasso. Dette er svært dyrt. Da vil inkassoselskapene legge til høye salærer og ytterligere renter på det du skylder. I verste fall kan du få en betalingsanmerkning.

En betalingsanmerkning gjør det økonomiske livet ditt vanskelig. Du vil for eksempel ikke få flere lån. Du kan også få problemer med å skaffe deg nødvendige tjenester, som for eksempel strømavtale, mobilabonnement eller forsikringer. Mange selskaper tar nemlig en kredittsjekk av kundene før en handel. Derfor bør du prioritere å gjøre opp for deg, og kvitte deg med betalingsanmerkninger så raskt som mulig. På den positive siden skal betalingsanmerkninger slettes med en gang du gjør opp for deg.

Oppsummering

Hvilke kostnader som følger med et forbrukslån avhenger av mange faktorer: Det generelle rentenivået, bankenes rentetilbud og hvordan de ulike bankene oppfatter din økonomi. Derfor lønner det seg alltid å sammenligne flere banker før du slår til på et lånetilbud. I tillegg til renter, krever bankene gebyrer ved oppstart og ved innbetalinger. Dersom du ikke gjør opp for deg, kan lånet gå til inkasso, og dette er svært dyrt. Det lønner seg å samle flere lån til ett større lån.